This is some blog description about this site

陳同學 大學交流生 原價:【$2498】 二人行特價:$1788 制服優惠價:$1500 在這里交流些小小的心得 【女生公主褶的變化】 每個人都有自己嘅穿著習慣,為配合唔同嘅身材,做出最完美嘅設計,在搜集數據時,態度角色的投入很重要,我讀咗好少書,識字唔多,而在我的思緒里,主筆設計前,是先繪出客人身體嘅合体制作,完成繪圖後,再根據蒐集嘅數據,配合客人的要求,最後是你認為最靚嘅,作出大膽靈活的調整,女生嘅重點落在前福公主褶的變化,這里收腰放擺的各種技巧,【如腰線及肚腩位的調整,撒放擺圍角度都是重點】我的經驗是⋯⋯不能只按照客人的身形去作平衡,要用你的經驗,大膽時尚的思維,認為靚的流線條外觀輕鬆着陸,【是美化調整唔同嘅配體,纖體唔同的身材】這些技能真係做一世都學唔完【有的身材是適合瞞天過海,有的要錦上添花】眼力要很到位很準確。 這⋯⋯就是設計 在繪圖出樣時 不要單睇價錢有冇利潤 做得這行業道德標準要放在前面 在現場試身 看到客人開心滿意稱讚時 這種感覺是金錢買唔到嘅 請抽時間來支持我!!!